Dijital Dönüşüm Vizyonu

"Vizyon ve misyon, uzun vadeli bir şirket kültürü oluşturmanın ilk adımlarıdır."

Vizyon; bir şirketin değişen ve gelişen sektör dinamiklerine bağlı olarak gelecekte olmak istediği yerdir.

  • Müşteri beklentileri
  • Yenilikçi iş modelleri
  • Rekabetçi ortamda sürdürülebilirlik
  • Kârlılığa etki edecek dijital teknolojiler
  • Inovasyon
  • Tehdit ve fırsatlar

Strateji; bir, üç, beş, on, onbeş vs. yıllık yol haritasını kapsayan vizyonda belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için planları içeren bir yaklaşımdır. Bahsi geçen sektör dinamiklerinin bazıları aşağıdaki gibidir.

Misyon ise bir şirketin hedeflerini gerçekleştirmek için işlerini hangi etik kurallara dayanarak, ne için, kim için ve kimlerle yaptığını gösterir.

Vizyon strateji ile ilgilidir, misyon ise kurum kültürü ve yol haritası ile ilgili bir süreçtir.

"Yüzeysel amaçlar, yüzeysel sonuçlar doğurur."

Attila - Avrupa Hun İmparatorluğu Hükümdarı

DX vizyonunu açıklayabilmek için öncelikle “Dijital Dönüşüm ne değildir?” sorusunun yanıtını paylaşmak daha doğru olacaktır.

Ürün ve hizmetlerde iyileştirme yapmak, fiyatları indirmek, daha hızlı ve çevik bir organizasyon olmak, çeşitli altyapı sistemlerini geliştirmek, kurumsal yazılım çözümlerini değiştirmek vs. tek başına yapıldığında “Dijital Dönüşüm” değildir. Gerçekleştirilen bu iyileştirmelere “Değişim” denir. Bazıları da dijitalleşme sürecinin bir parçasıdır. Yapılan bu çalışmaların tümü dijital dönüşümün bir parçası olabilir. Ancak bu süreci bütünsel ve entegre bir şekilde işletirsek dijital dönüşüm gerçekleşir.

Değişim, Dijitalleşme ve Dijital Dönüşüm kavramlarını detaylı incelemek gerekirse;.

Değişim

Değişim planlı veya plansız olarak bir şeyin mevcut durumundan daha iyi bir duruma geçişidir. İşlerin daha iyi, daha hızlı gerçekleşmesi için eski durumun daha iyi ve yeni bir versiyonudur.

Maliyetlerin düşürülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, kurumsal kimlik çalışmaları, web sitesi yenileme, B2B ve B2C sistemleri kurma, dijital pazarlamaya yönelme, yeni kanallar geliştirme vs. birer değişim programıdır. Değişim iyidir ancak tüm organizasyon tarafından benimsenmeli, inovasyon odaklı yürütülmeli, yatırımın geri dönüşünün ölçüleceği bir şekilde kurgulanmalıdır.

Dijitalleşme

Süreçlerin dijital sistemler kullanılarak daha çevik bir hale gelmesidir.

Son zamanlarda şirketlerde en çok yaşanan ama farkındalığı en az olan konusu; tüm şirketlerin artan bir ivme ile yazılım şirketlerine dönüşmesidir. Büyük organizasyon yapısına sahip şirketlerde birçok yazılım firmasından daha fazla yazılım personeli bulunmaktadır.

Bazı beyaz yakalılar şirket vizyonu, üretim süreci vs. bilgilerine sahip olmadan işlerine devam etmektedir. Dijitalleşme bir çeviklik kazandırır ancak bazen tüm organizasyonun farkındalığı olmadan gerçekleşen gelişmeler olarak da kalabiliyor. Bu durumda Dijitalleşme, dijital dönüşümün olgunluk fazlarından biridir. Dijitalleşmenin bir sonraki aşama Bütünsel Dijital Dönüşüm programıdır.

Dönüşüm

Dönüşüm bir şeyin olduğundan farklı hale gelmesidir. Ürün ve hizmetlerin farklı bir gelir modeli ile sağlanması, alıcılarla satıcıları buluşturan bir platform oluşturulması, dijital teknolojiler kullanılarak en iyi müşteri deneyiminin yaşatılması ve üretilmesi, inovasyon yetenekleri geliştirilerek yeni ürün ve hizmetler üretilmesi vs. dönüşümün örnekleridir. Yine burada dikkat edilmesi gereken konu, dönüşüm gerçekleştirilirken süreç 3600 bakış açısıyla değerlendirilmelidir.

 

Şirketlerin mevcut yapısı devam ederken de dijital dönüşüm gerçekleşebilir. Dijital dönüşüm liderlik ekibi ve dijital dönüşüm elçileri ile sürece başlanabilir. Kısa bir yetkinlik kazandırma ve eğitim programından sonra bu heyecan uyandırılabilir.

Stratejide belirlenen hedeflere küçük kazanımlar elde edilerek adım adım ilerlenir. Bu ilerlemelerdeki olumlu geri beslemeler çalışanları heyecanlandırır ve cesaretlendirir. Ancak dönüşüm iyi yönetilmezse veya daha önce benzer başarısız olmuş projeler varsa bu süreci yönetmek ayrı bir çalışma konusudur. Öncelikle organizasyonun projelerde başarılı olamayacakları önyargısını kırmak gerekir. Sonrasında dönüşüm süreci yeniden yoluna girmiş olacaktır.

Kategorier: Blog

Etiketler: #dijitaldönüşüm, #dijitalekonomi

Tumblr
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Telegram