Dijital Dönüşümde Ne Dönüştürülmeli?

"Dijital dönüşüm şirketlerin sahip olduğu tüm kaynakları kapsayan bütünsel bir dönüşüm programıdır."

Dijital ekonomiye uyum sağlamak ve daha rekabetçi olabilmek için şirketlerin sahip olduğu kaynakları dönüştürmesi gerekmektedir.

Genel olarak kaynakları aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz.

  • Mal ve Hizmetler

Güncel müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için inovasyon desteğiyle ürünlerde ve hizmetlerde geliştirmeler yapılmalıdır. Ek olarak farklı ve yeni ürün tasarımları da gelire etki edecektir.

  • İnsan Kaynakları

Değişim içeriden başlar. Müşterilerimize en iyi deneyimi yaşatmak istiyorsak, onlara temas eden en önemli değerimizin çalışanlarımız olduğunu bilmeliyiz. Çalışanlar için iki tür yetkinlik geliştirme programı tasarlanmalıdır. Birincisi; Mevcut yapıda en iyi deneyimi yapabilmek için bilgi seviyesi ve deneyimlerinin artırılmasıdır. İkincisi de Dijital dönüşüm yolculuğunda inovasyona katkı sağlayacak ve vizyoner fikirlerini üretebilecek yetkinlikleri artırılmalıdır.

  • Teknolojik Altyapı

Günümüzde birçok şirket dijital hale gelmeye başladı. Sistem odaları buluta taşınmaya başladı, kârlılığı en ince detayına kadar inceleyebileceğimiz ERP sistemleri kuruldu.

Teknoloji sadece süreçlerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için değil ürün ve hizmetlere de eklenebilecek eklentiler veya sistemler olarak da düşünülmelidir. Gelişen teknolojiler de dijital dönüşüm programının kapsamında mutlaka olmalıdır.

  • Veri

Dijital dönüşümün bütünsellik teoremine göre departmanların kullandığı dikey yazılım çözümlerinin (ERP, CRM, BI, BPM, B2B, B2C vs.) tek bir veri havuzunda entegre edilmesi gerekmektedir. Veri konsolidasyonu şirketlerin bir sonraki aşamada karar verirken daha öngörülü olmasını sağlamaktadır.

  • İş Modelleri

Son zamanlarda fiziksel iş modellerinden e-ticarete doğru hızlı bir geçiş görülmektedir. Perakende zincirlerinin en yüksek cirolu mağazaları artık Online sistemler olarak öne çıkıyor. Artık B2B ve B2C de geleneksel iş modeli olarak zorunlu sistemler şeklinde kullanılmaya başlandı.

  • İş Platformları

Geleneksel iş modellerine ek olarak platform iş modelleri hızlı büyüme potansiyeli olan sistemler olarak ottaya çıktı. Platform iş modeli, alıcılar ile satıcıları bir araya getiren sistemlerdir.

  • Müşteri Deneyimi

Mobilite, 5G vs. teknolojilerinin gelişmesiyle artık müşteriler daha hızlı ve katma değeri yüksek deneyimler yaşamak istiyor. Ek olarak yeni bir kuşak da müşteriler arasına dâhil olmaya başladı. Müşteri deneyim yolculuğunda en iyi değeri sağlayan kazanacaktır.

  • Marka Değeri

Sadece yurt içi marka değil, dünya standartlarında bir marka olarak gelir çarpanı artırılabilir. Ek olarak yeni pazarlara açılmak da Dijital Dönüşüm programında göz önünde bulundurulmalıdır.

  • Süreçler

Birçok şirkette satın alma süreçlerinin basit basit  optimizasyon yöntemleriyle 10 günden 4 saat gibi sürelere indiği gözlemlenmiştir. Yazılım otomasyon teknolojileriyle karlılığa etki edecek çok sayıda süreç bulunmaktadır.

  • Entelektüel sermaye

Şirketin sahip olduğu kurumsal hafıza, bilgi birikimi ve deneyim birkaç kişinin zihninde kalmaktansa ilgili kişilerin kolayca erişebileceği bir veri havuzunda tutulmalıdır.

"Dijital Dönüşümde neyi değiştirmeliyiz?" sorusuna cevap olabilecek yukarıdakilere ek olarak çok sayıda bileşen bulunmaktadır. Dikkat edilmesi gereken en önemli konu; tüm bu bileşenlerin dönüşümünün bütünsel bir stratejik çatı altında gerçekleşmesidir.

"Neyi dönüştüreceğiz?" Sorusunun yanıtı, “Doğru işleri yapmak” tır.

"Nasıl dönüşeceğiz?" sorusunun yanıtı ise “İşleri doğru yapmak” tır.

Neyin dönüştürüleceği konusu strateji aşamasında daha detaylı olarak belirlenecektir. Listeye şirketlerin sahip olduğu kaynakların yanı sıra sahip olmadığı diğer değerlerin de dâhil edilmesi gerekebilir. Bu yüzden dijital dönüşümün daha geniş bakış açısına sahip liderler ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kategorier: Blog

Etiketler: #dijitaldönüşüm, #dijitalekonomi

Tumblr
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Telegram