Dijital Dönüşüm Nasıl Gerçekleştirilecek?

"Dijital Dönüşüm projeleri yürütülürken öncelikle elde edilmesi beklenen sonuç net bir şekilde ifade edilmeli."

Dijital Dönüşüm Projeleri uzun vadeli ve tüm organizasyonu ilgilendiren bir programdır.

İlk olarak Dönüşüm vizyonu, stratejisi ve yol haritası belirlenir. Bir dönüşüm lideri ve dönüşüm ofisi ile birlikte programa başlanır.

Genellikle Dijital dönüşümde "Neden Dönüşmeliyiz?" sorusunun cevabını biliriz. Ancak, "Neyi Dönüştüreceğiz? ve Nasıl Dönüştüreceğiz? sorularının cevabı çoğu şirket ve yönetici tarafından bilinmemektedir. 

Dijital Dönüşüm Programı yürütülürken öncelikle çıktıların ne olacağına odaklanılmalıdır. Tüm çıktılar için APG’ler* dönüşüm programı başlamadan önce ölçülebilir bir zeminde netleştirilmelidir.

*APG : Anahtar Performans Göstergeleri- İngilizce KPI (Key Performance Indicators)

Şirket liderleri Neden dönüşmeleri gerektiğini ve Neyin dönüştürüleceğini bilmektedir. En zor soru Dijital Dönüşümün nasıl gerçekleştirileceğidir.

Dijital Dönüşüm Projeleri uzun vadeli ve tüm organizasyonu, süreçleri, iş modellerini, kaynakları vs.  ilgilendiren bir programdır.

Dijital dönüşümü gerçekleştirmek için tek başına yeterli olacak bir yazılım sistemi bulunmamaktadır. Yazılım sistemleri işleri kolaylaştırmak, zaman kazanmak için en iyi araçlardır . Ancak, Dijital Dönüşüm projeleri en iyi müşteri deneyimini yaşatmaya odaklandığından dolayı müşteriye temas eden tüm noktaların aynı hedefe birlikte hareket etmeleri gerekmektedir.

Dönüşüm Nasıl Gerçekleşecek?

İlk olarak Dönüşüm vizyonu, stratejisi ve yol haritası belirlenir. Bir dönüşüm lideri ve dönüşüm ofisi ile birlikte programa başlanır.

DX Yol Haritası; kurum kültürü, inovasyon yetkinlikleri, mevcut ve planlanan iş modelleri, sunulan hizmetler ve ürünler vs. tümünü kapsayan bir süreçtir.

Dijital Dönüşüm Projelerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için Risk, Entegrasyon, Gelişmekte Olan Dijital Teknolojiler, Değerler, Dijital Yıkım, Müşteri Beklentileri, Tehdit ve Fırsatlar vs. bileşenlerinin tümünü kapsayan bir projeler listesi düşünülmelidir. Bu projeleri yönetmek için; sahip olunan en değerli kaynak olan İnsan Kaynakları da çeşitli yetkinlik programları ile güçlendirilmelidir.

"Bir kuruluşun sahip olduğu yeri doldurulamaz tek sermaye insanların bilgi ve yeteneğidir."

Andrew Carnegie - Carnegie Mellon Üniversitesi Kurucusu

Dijital Dönüşümün olgunlaşma süreci aşağıdaki şekilde gelişmektedir.

  • Farkında olma
  • Karar verme
  • Vizyon, Strateji ve Yol Haritası belirleme
  • Değişme
  • Çevikleşme
  • Dijitalleşme
  • Tehditlere karşı yanıt kabiliyetini geliştirme
  • Yenilikçi İş Modelleri geliştirme
  • Ürün ve Hizmetlerde değer üretme
  • Dönüşüm

Sağlıklı dijital dönüşüm için rekabetçiliği destekleyecek teknolojilere, inovasyon yeteneklerine yeterli bütçeyi ayırmak gerekmektedir. Dijital dönüşüm için yatırım yapılmazsa rakipler hızlıca pazara girecek ve ciroları ve kârlılığı etkileyecektir. Daha düşük ciro ve kârlılıkta yatırım yapma gücü azalacaktır.

Doğru bir strateji ve doğru bir yol haritası tek başına yeterli olmayacaktır. Doğru ekip, uygulama mimarisi, düşünce yapısı, değer odaklılık, marka bilinci, bütünsel proje yönetimi yaklaşımı, kurum kültürünün stratejiye uygunlaştırılması, ekosistemlerle temas kurulması vs. çok sayıda parametre de bu fonksiyona dâhil edilmelidir.

Kategorier: Blog

Etiketler: #dijitaldönüşüm, #dijitalekonomi

Tumblr
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Telegram